3Jokes . com

Funny Jokes, Funny Pictures

tmplt

خبرنامه

   RSS Feed  کانال تلگرام
   RSS Feed  فبسیوک
   RSS Feed  عضویت در خبرخوان
   RSS Feed  خبرنامه با ایمیل
   RSS Feed  راهنمایی
ارسال مطلب

جوک، اس ام اس و مطالب جالب خود را برای ما بفرستید.

فرستادن مطلب (کلیک کنید)

شماره ارسال SMS از طریق موبایل: 0935-6243988


تبادل لینک


Monday, December 15, 2014

خاطره ای از یک استاد دانشگاه

خاطره یکی از اساتید قدیمی دانشکده متالوژی دانشگاه شریف:
یک بار داشتم برگه ها رو تصحیح می کردم، به برگه ای رسیدم که نام و نام خانوادگی نداشت؛ با خودم گفتم ایرادی ندارد. بعید است که بیش از یک برگه نام نداشته باشد. از تطابق برگه ها با لیست دانشجویان صاحبش را پیدا می کنم.
تصحیح کردم و 17/5 گرفت. احساس کردم زیاد است؛ کمتر پیش می‌آید کسی از من این نمره را بگیرد... دوباره تصحیح کردم، 15 گرفت... برگه ها تمام شد. با لیست دانشجویان تطابق دادم، اما هیچ دانشجویی نمانده بود...
تازه فهمیدم "کلید" آزمون را که خودم نوشته بودم تصحیح کرده ام!

Labels:لطفا برای حمایت از ما از محصولات فروشگاه دیدن کنید:

Copyright by www.3Jokes.com