3Jokes . com

Funny Jokes, Funny Pictures

tmplt

خبرنامه

   RSS Feed  کانال تلگرام
   RSS Feed  فبسیوک
   RSS Feed  عضویت در خبرخوان
   RSS Feed  خبرنامه با ایمیل
   RSS Feed  راهنمایی
ارسال مطلب

جوک، اس ام اس و مطالب جالب خود را برای ما بفرستید.

فرستادن مطلب (کلیک کنید)

شماره ارسال SMS از طریق موبایل: 0935-6243988


تبادل لینک


Thursday, June 12, 2014

خاطرات بامزه شما - سری 19

رفتم حموم، می گم اگه گوشیم زنگ خورد جواب ندین. گوشیم زنگ خورده، خواهر کوچیکم برداشته گوشیو می گه: دادشم گفته جوابتو ندیم. باهات قهره... خداحافظ!

ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺍﺯ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﺩﺍﺷﺘﻢ می ترﮐﯿﺪﻡ. ﺗﺎ ﺭﺳﯿﺪﻡ ﺧﻮﻧﻪ ﭘﺮﯾﺪﻡ ﺗﻮﯼ دستشویی ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﮐﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﭘﯿﺮاﻫﻨﻢ. ﺑﻪ ﺩﮐﻤﻪ ﺁﺧﺮ ﮐﻪ ﺭﺳﯿﺪﻡ ﯾﺎﺩﻡ ﺍﻓﺘﺎﺩ که ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﯿﺮاهنم رو ﺩﺭﺑﯿﺎﺭﻡ!
ﻫﯿﭽﯽ ﺩﯾﮕﻪ... ﺍون قدر ﺧﻨﺪﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﻫﻤﻮﻥ ﯾﻪ ﺫﺭﻩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺭﻓﺖ ﻭ… ﺑﮕﺬﺭﯾﻢ...

ﻣﺎ ﯾﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺍﯾﻨﺎ ﺳﻪ ﺗﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺍﺭﻥ ﺳﻪ ﻗﻠﻮ! این قدر به هم شبیهند که ﺍﻧﮕﺎﺭ ﮐﭙﯽ ﭘﯿﺴﺘﺸﻮﻥ ﮐﺮﺩﯼ. اسم هاﺷﻮﻥ هم ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ و ﭘﺮﯾﺴﺎ و ﭘﺮﯾﺎ هست که ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺗﺎﺷﻮﻥ می گن ﭘﺮﯼ! ﮐﻼ ﻣﻠﺘﯽ ﺭﻭ ﺳﺮﮐﺎﺭ ﮔﺬﺍشته اند! حالا ﭼﻨﺪ ﻭقت ﭘﯿﺶ ﯾﮑﯿﺸﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﮐﻨﻪ. داداشم برای این که ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺎﺭﯼ کنه، رفته ﺑﻪ هر ﺳﻪ ﺗﺎﺷﻮﻥ ﺗﺒﺮﯾﮏ گفته، ﺑﻌﺪﺍً فهمیده ﺳﻪ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﯾﮑﯿﺸﻮﻥ ﮐﻪ تازه ﻋﺮﻭس هم ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺗﺒﺮﯾﮏ گفته!
ﺣﺎﻻ ﺍﯾﻦ ﻫﯿﭽﯽ، ﺗﻮی ﻋﺮﻭﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﺎﻡ می گم: فکر ﮐﻨﻢ ﺍﯾﻦ ﺩاماﺩﻩ ﺑﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﺳﻪ ﺗﺎ، ﺩﻩ-بیست-ﺳﯽ-چهل ﮐﺮﺩﻩ، ﺍﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺭﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ فرموده! آخه ﺍین ها ﮐﻪ ﺍﺻﻼ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺮقی ﻧﺪﺍﺭﻥ! ﺑﺎﺑﺎم ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ می گه: "ﺧﺎﮎ ﺗﻮ ﺳﺮﺕ! ﺑﭽﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﺼﻔﻪ ﺗﻮست، ﺭﻓﺘﻪ ﯾﻪ ﺯﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺗﺎ ﺯﺍﭘﺎﺱ، ﺗﻮ ﯾﻪ ﺩﻭﻧﻪ ﭘﻨﭽﺮﺷﻢ نمی توﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮﯼ؟!"

چند وقت پیش مامانم داشت مرغ پاک می کرد، بهش گفتم چرا این قدر این مرغه چربی داره؟ می گه مرغ های ماده معمولا این جورین!

ﺍﺯ خواهرزاده ام پرسیدم: دایی جون! ﻗﯿﺎﻓﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻩ ﯾﺎ ﭘﻮﻝ؟
ﮔﻔﺖ: ﻭﺍﺳﻪ ﺗﻮ ﮐﻪ هیچ کدومو ﻧﺪﺍﺭﯼ ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﺩﺍﺭﻩ؟

بابام: پسرم! اون چهار تا سیم که آویزونه رو می بینی؟
من: آره!
بابام: خوب، دوتاشو بردار!
من: برداشتم!
بابام: چیزی حس نمی کنی؟
من: نه!
بابام: حالت خوبه؟
من: آره!
بابام: خوب پس به اون دوتای دیگه اصلا دست نزن چون برق داره!
من قضاوت رو به کارشناسان واگذار می کنم.

مامان بزرگم زنگ زده بود واسه داداشم که سربازیه، شماره رو گرفته بود، هی می گفت: ننه صدای نوارتو کم کن بفهمم چی می گی... ننه گوشام سنگینه... ننه صدات واضح نمیاد، صدای نوارتو کم کن...
کنجکاو شدم ببینم چه خبره، گوشی رو ازش گرفتم، دیدم یه ساعته داره با پیشواز ایرانسل حرف می زنه!

یه بار اومدم یه اسكناس پاره بدم به راننده تاكسی، این قدر استرس داشتم كه گفتم: "دست شما درد نكنه، همین كنار نگه دارین، من پاره می شم!"

یکی از فامیلامون کلاس چهارمه، تو امتحان فارسی مخالف استقلال رو نوشته پرسپولیس!

خاهرزاده ام تازه دیروز برای اول دبستان ثبت نام کرده... اومد خونه، رفت یه گوشه آروم نشست و فکر می کرد... بعد با یک قیافه عاقل اندر سفیه برگشت به من گفت: خاله! خوبه شما خانم ها سربازی نمی رید... خعلی سخته دوری از مادر... مرد بودن سخته!

خاله ام: بکپ دیگه بچه! ساعت دو و نیمه...
من: خاله! ساعت یک و ربعه ها!
خاله ام: خوب، دیگه بدتر!

چند وقت پیش رفته بودیم مشهد، روبروی حرم ایستاده بودم، اومدم بگم: "امام رضا! ممنون که منو طلبیدی" گفتم: "امام رضا! ممنون که منو پسندیدی!"
هیچی دیگه... اطرافیانم سریع دور شدن که تو روم نخندن!

فرستندگان: سانیا، فرزانه، ستاره سهیل، 09355449428 و 0935xxxx805

Labels:لطفا برای حمایت از ما از محصولات فروشگاه دیدن کنید:

Copyright by www.3Jokes.com