3Jokes . com

Funny Jokes, Funny Pictures

tmplt

خبرنامه

   RSS Feed  کانال تلگرام
   RSS Feed  فبسیوک
   RSS Feed  عضویت در خبرخوان
   RSS Feed  خبرنامه با ایمیل
   RSS Feed  راهنمایی
ارسال مطلب

جوک، اس ام اس و مطالب جالب خود را برای ما بفرستید.

فرستادن مطلب (کلیک کنید)

شماره ارسال SMS از طریق موبایل: 0935-6243988


تبادل لینک


Thursday, July 28, 2011

احادیثی درباره ازدواج

رسول خدا (ص) :
1. وقتی کسی که خلق و دین وی مایه رضایت است به خواستگاری می آید، به او زن دهید و اگر چنین نکنید فتنه و فساد در زمین فراوان خواهد شد. (نهج الفصاحه، ح 130)
2. بهترین ازدواج ها آنست که آسان انجام گیرد. (نهج الفصاحه، ح 1507)
3. وقتی خداوند خواستگاری زنی را به دل کسی انداخته باشد، مانعی نیست که او را بنگرد. (نهج الفصاحه، ح 185)
4. وقتی اشخاص هم شأن برای خواستگاری پیش شما آمدند، دختران خود را شوهر دهید و در کار آنها منتظر حوادث نباشید.
(نهج الفصاحه، ح 193)
5. اگر کسی زنی را خواستگاری کرد و موی خود را رنگ می بندد باید به او خبر دهد که موی خود رنگ می بندد. (نهج الفصاحه، ح 2.202)
6. عقد نکاح را محکم کنید و آن را علنی سازید. (نهج الفصاحه، ح 313)
7. به وسیله زناشویی روزی بجویید. (نهج الفصاحه، ح 481)
8. زناشویی (ازدواج) کنید که من از فزونی شما تفاخر می کنم. (نهج الفصاحه، ح 568)
9. ازدواج کنید تا عده شما بسیار شود، زیرا من در روز رستاخیز به فزونی شما بر امت های دیگر افتخار می کنم. (نهج الفصاحه، ح 1179)
10. زن برای دین و مال و جمالش گیرند، زن دین دار بجویید. (نهج الفصاحه، ح 822)
11. خداوند مردانی را که مکرر زن بگیرند و زنانی را که مکرر شوهر کنند دوست ندارد. (نهج الفصاحه، ح 714) (مذموم بودن تکرار ازدواج)
12. سه چیز است که جدی آن جدی است و شوخی آن نیز جدی است: نکاح، طلاق، رجوع. (نهج الفصاحه، ح 1254)
13. سه چیز است که شوخی در آن روا نیست، طلاق، نکاح، آزاد کردن بنده. (نهج الفصاحه، ح 1263)
14. زنانی که بی حضور شاهد شوهر می کنند، زناکارند. (نهج الفصاحه، ح 1112)
15. هر که زن گیرد به این منظور که از محرمات بر کنار ماند، بر خدا لازم است که او را یاری کند. (نهج الفصاحه، ح 1396)
16. زن مهربان و بچه آور بگیرید که من به فزونی شما بر سایر پیغمبران افتخار می کنم. (نهج الفصاحه، ح 1144)
17. زن بگیرید که من به کثرت شما بر سایر ملل افتخار می کنم و مانند مسیحیان راه رهبانیت پیش نگیرید. (نهج الفصاحه، ح 1145)
18. زیبای عقیم را بگیرید و با سیاه بچه آور ازدواج کنید که من روز رستاخیز به فزونی شما بر سایر امت های دیگر تفاخر می کنم. (نهج الفصاحه، ح 1570)
19. با زن پیر و نازا ازدواج نکنید که از فزونی شما بر امت های دیگر تفاخر می کنم. (نهج الفصاحه، ح 2454)
20. زن بگیرید و طلاق مدهید زیرا خداوند مردانی را که مکرر زن بگیرند و زنانی را که مکرر شوهر کنند دوست ندارد. (نهج الفصاحه، ح 1146)
21. زن بگیرید و طلاق مدهید زیرا عرش از وقوع طلاق می لرزد. (نهج الفصاحه، ح 1147)
22. خدا چیزی را حلال نکرده که نزد وی از طلاق دشمن تر باشد. (نهج الفصاحه، ح 2609)
23. برای نطفه های خود جای مناسب انتخاب کنید، زیرا زنان نظیر برادران و خواهران خود فرزند می آورند. (نهج الفصاحه، ح 1132)
24.به اشخاص هم شان زن بدهید و از اشخاص هم شان زن بگیرید و محل نطفه های خود (زنان خود) را به دقت انتخاب کنید.
(نهج الفصاحه، ح 1705)
25. زن را برای چهار چیز گیرند: مال، شرف، جمال و دین؛ و تو زن دین دار بجوی. (نهج الفصاحه، ح 1183)
26. برای نطفه های خود جای مناسب انتخاب کنید و از سیاهان بپرهیزید که سیاهی رنگ زشتی است. (نهج الفصاحه، ح 1133)
27. زن بگیرید که زنان، توانگری می آورند. (نهج الفصاحه، ح 1143)
28. از جمله بهترین وساطت، وساطت در میان دو کس در کار زناشویی است. (نهج الفصاحه، ح 3073)
29. دو رکعت نماز کسی که زن دارد، بهتر از هشتاد و دو رکعت نماز عَزَب (مجرد) است. (نهج الفصاحه، ح 1670)
30. دو رکعت نماز شخص زن دار بهتر از هفتاد رکعت نماز عزب است. (نهج الفصاحه، ح 1671)
31. هر که زن بگیرد یک نیمه ایمان خویش را کامل کرده، از خدا درباره نیم دیگر بترسد. (نهج الفصاحه، ح 2936)
32. هر که را خدا زنی (همسر برای عصر امروز) پارسا داده، وی را بر نصف دین خویش یاری کرده و باید درباره نصف دیگر آن از خدا بترسد.
(نهج الفصاحه، ح 3016)
33. هر جوانی در آغاز جوانی زن بگیرد، شیطان بانگ برآورد: وای بر او، دین خود را از دستبرد من محفوظ داشت. (به شرط رعایت آداب همسرداری) (نهج الفصاحه، ح 1034)
34. سه کار است که هر کس به اعتماد خدا و به انتظار ثواب کند، بر خدا لازم است که وی را یاری کند و او را برکت دهد: هر کس در آزاد ساختن خود به اعتماد خدا و به امید ثواب بکوشد بر خدا لازم است که وی را یاری کند و او را برکت دهد و هر که به اعتماد خدا و به امید ثواب ازدواج کند بر خدا لازم است که وی را یاری کند و او را برکت دهد و هر که با اعتماد به خدا و به امید ثواب زمین بایری را آباد کند بر خدا لازم است که ویرا یاری کند و به او برکت دهد. (نهج الفصاحه، ح 1272)
35. سه کسند که یاری آنها بر خدا لازم است: آن که در راه خدا جهاد کند و بنده ای که برای آزادی خود قرارداد بسته و می خواهد قیمت آن را بپردازد و کسی که به منظور عفت زن بگیرد (ازدواج کند) (نهج الفصاحه، ح 1219)
36. بهترین مهر ها آن است که سبک تر باشد. (نهج الفصاحه، ح 1489)
37. نشانه میمنت زن این است که خواستگاریش آسان و مهرش سبک باشد. (نهج الفصاحه، ح 929)
38. بهترین زنان امت من کسانی هستند که رویشان نکوتر و مهرشان کمتر باشد. (نهج الفصاحه، ح 1533)
39. بهترین زنان آن است که مهرش سبک تر باشد. (نهج الفصاحه، ح 1536)
40. زن به اظهار نظر در کار خویش بر ولی ّ خویش مقدم است و دوشیزه نیز پدرش باید درباره کارش از او اجازه بگیرد و اجازه او سکوت است. (نهج الفصاحه، ح 1297)
41. هر که زنی گیرد و در خاطر داشته باشد که مهر او را نپردازد، هنگام مرگ چون زناکاران بمیرد و هر کس چیزی از مردی بخرد و در خاطر داشته باشد که قیمت آن را نپردازد هنگام مرگ چون خائنان بمیرد و خائن در آتش است. (نهج الفصاحه، ح 1031)

منبع: سایت مناجات

Labels:لطفا برای حمایت از ما از محصولات فروشگاه دیدن کنید:

Copyright by www.3Jokes.com